top of page
Ofis masası

KALBİN UYANIŞI

Kurumsal Meditasyon ve Hayat Dönüşüm Programı

İş ortamında yaşananları bugüne kadar olduğundan farklı bir şekilde algılama ve yüksek performanslı, yaratıcı ve dingin bir iş kültürü yaratma zamanı geldi.

Harvard Tıp Fakültesi, Stanford, MIT ve Yale Üniversitelerinde yapılan çalışmalar stresin ‘panzehir’inin meditasyon olduğunu ortaya çıkardı. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, meditasyonu kurum kültürüne dahil eden kurumlarda çalışanların iş kaynaklı stresi azalırken çalışan verimliliği artıyor.​

Kurumunuz "Strese karşı panzehir"e hazır mı?

‘Kurumsal Kalbin Uyanışı Programı’, çalışanların meditasyon pratiği ile zihinlerini dinlendirdikçe ve dinginleştikçe, her an yaşadıklarının kaynağını bulup dönüştürmelerini ve böylece yüksek performanslı, yaratıcı ve dingin bir iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

 

‘Kurumsal Kalbin Uyanışı Programı’ iki aşamadan oluşmaktadır.

 

  1. Kalbin Uyanışı - Kurumsal Kamp

  2. Kalbin Uyanışı - Alışkanlık Geliştirme : Kurum kültürüne dahil etme süreci 

I. Aşama: Kalbin Uyanışı Kurumsal Kamp

4 bölümden oluşan kampta, çalışanlar meditasyonun 4 kategorisinden kendilerine uygun olanı seçip meditasyonun faydalarını deneyimlemeye başlarlar.

Program boyunca yapılan vaka çalışmalarında çalışanlar, iş ortamında yaşadıkları bireysel stres, kişiler ya da gruplar arası anlaşmazlık, süreçlerin tamamlanamaması, performans düşüklüğü gibi durumların nedenlerini bireysel ve kurumsal boyutta keşfederek, ortak hareket etmeyi ve çözüm üretmeyi başlatırlar.​

II. Aşama: Kalbin Uyanışı Alışkanlık Geliştirme

Minimum 2 aylık süreçte, çalışanlar haftada 2 defa, 1 saat, fiziksel ya da online bir araya gelerek, paylaşım ve meditasyon yaparlar.

Program süresinde devam eden günlük çalışmalar sayesinde ise meditasyon pratiği yaparak, meditasyonu kurum kültürüne dahil etme alışkanlığı geliştirirler.

Ayda 1 defa yapılan 2 saatlik oturumda ise bir vaka çalışması ile pratiklerini hayata geçirirler.

bottom of page